Natursti Kart
 
Klostergården
  Klara Rørvik / Ståle Andersen
tlf. 74 80 85 33 / 918 53 585

E-post: staaa@online.no
  - Hjemmelaget mat
- Overnatting
- Skjenkebevilling
- Selskaper og arrangement
- Møterom
- Catering

Klostergårdsmia
Håndverk og souvernirutsalg
  Solbjørg aunan: tlf. 477 51 650
Tor Arne Lein: tlf. 976 65 563
E-post: solaunan@hotmail.com
  - Lokal husflid
- Såper og krem fra Tautra Mariakloster
- Frostalys
- Heidrun Kringens vevde produkter
- Frostabøkene

Alternativ behandling
  Tove Einseth, biopat:
Tlf: 950 47 311
E-post: teinseth@hotmail.com
  - Biopati/aromaterapi
- Kurs, Meditasjon, helsekost

Åpningstider klostergården og klostergårdsmia:
Tirs-lør 12-17 søn: 12-18
Fuglelivet på Tautra:

  Over 200 arter er observert på Tautra, nærmere 300 i hekkeperioden.
Fugletittere så vel som forskere kommer hit fra hele landet for å studere den enorme mengden og variasjon av fugler som fins på Tautra.
 
 
Her kan du se et utvalg fugler som er typisk for Tautra
 


Ærfugl
, Somateria mollissima 
Foto,kilde: wikipedia
Lengde: 58 cm
vingespenn: ca 1 meter
Næring: bunnføde (blåskjell, sjøstjerner, krabber,kråkeboller, børstemark)

Ærfugler er gode dykkere og dykkene kan vare fra 30 sekunder til 1,5min.

Så mange som opptil 2000 individer har blitt observert i svaet rundt brua til Tautra.

Bestanden av hekkende par på Tautra er anslått til ca 150 i 2006

     
  Tjeld, Haematopus ostralegus
 
 
Foto,kilde: wikipedia

Lengde: 40 til 45 cm
vingespenn: 72-83 cm
Næring:Hovedsaklig muslinger

legger gråaktige eller gulbrune egg med mørke pletter.
OBS: Eggene synes dårlig.

Hver vår rundt mars kommer Tjelden til Tautra. Nonnene synes fuglen er slik en gledesspreder at de bruker den som sin logo til såpene de produserer.

 
     
 
  Gråhegre, Ardea cinerea
 
 
Foto,kilde: wikipedia
Lengde: 85–102 cm
Vingespenn: 155–175 cm
Næring: Fisk


Legger blågrønne egg i mars–mai, og ruges i ca. 25 dager av begge foreldrene

bygger reder i høye trær eller berghyller. Der hvor de danner kolonier bygger de reder i nærheten av hvreandre, og redene blir brukt i flere år.

Sitter svært ofte i flokk på Tautra Kai tidlig morgen. Flokken teller ca 14 individer.
 
  Fasan, Phasianus colchicus
 
 
Foto,kilde: wikipedia
Vær obs. Fuglen befinner seg til stadighet i veikanten på Tautra.
 
 
Tautra Mariakloster
  - Fastboende nonner fra cistercienserordenen
- Offisiell åpning 2007
- Klosterkirken er åpen året rundt
Åpningstider: 0420-2000

 
Klosterruiner
  - Ferdigstilt i 1207
- Ligger ved klostergården
- Åpent døgnet rundt

 
Galleri Tautra
  - Kunstgalleri
- Atelier
- Konsertarena

 
Frosta utvikling
 
  - Turistkontor
- Beliggende i Frosta sentrum
- Pakketurer til Tautra
 
Man-fre
0800-1600

Tlf:
74808915
74808916
©2006. Hans Kristian Haug