Natursti Kart
 
Klostergården
  Klara Rørvik / Ståle Andersen
tlf. 74 80 85 33 / 918 53 585

E-post: staaa@online.no
  - Hjemmelaget mat
- Overnatting
- Skjenkebevilling
- Selskaper og arrangement
- Møterom
- Catering

Klostergårdsmia
Håndverk og souvernirutsalg
  Solbjørg aunan: tlf. 477 51 650
Tor Arne Lein: tlf. 976 65 563
E-post: solaunan@hotmail.com
  - Lokal husflid
- Såper og krem fra Tautra Mariakloster
- Frostalys
- Heidrun Kringens vevde produkter
- Frostabøkene

Alternativ behandling
  Tove Einseth, biopat:
Tlf: 950 47 311
E-post: teinseth@hotmail.com
  - Biopati/aromaterapi
- Kurs, Meditasjon, helsekost

Åpningstider Klostergården
Hver dag : 11-18
Klostergårdsmia:
man-lør: 11-17
Søndag: 11-18

Eller etter avtaleHistoriske punkter:
  1205: Lyse kloster (Sør for Bergen) må nedbemannes og noen munker drar for å etablere et datterkloster i Trøndelag. Valget faller på Tautra av praktiske årsaker. Det ble drevet jordbruk på Tautra mange hundre år før munkene kom hit.
  1207: 25.mars. Tautra Kloster blir grunnlagt. Klosteret ble raskt velstående, og allerede fra 1220-årene var Abedden en av rikets fremste menn og erkebiskop-kandidat.
  1523: Cistercienserordenen opphører som selvstendig klostersamfunn.
  1537: Klosteret legges under kronen og all klosterdrift over hele landet oppheves.
  1974: Norge undertegner Ramsar-konvensjonen. Konvensjonen er en internasjonal avtale om å ta vare på de viktigste våtmarksområdene for trekkende fugl. Den ble undertegnet i byen Ramsar, Iran i 1971 (kilde: Bellona)
  1979: Det står ferdig en ca 2,5km lang molo fra fastlandet og over til Tautra, til tross for sterk motstand iblant naturvernere.
  1984: Store deler av øya blir vernet som naturreservat
  1985: Området får status som Ramsarområde, dvs våtmark av internasjonal viktighet spesielt som habitat for vannfugl. Dette betyr at Norge nå er internasjonalt forpliktet til å verne området.
Det er ca 1600 slike fredete våtmarksområder i verden, og 37 av dem ligger i Norge. (2006)
  1997: Myndighetene lover at det skal bli bru over til Tautra, men det ser lenge ut til at løftene blir brutt.
  1999: Tautra Mariakloster grunnlegges. Innviet 25 mars 1999.
  2000: Tautra blir Norges første marine naturpark eller undervannsreservat - i form av koralrevet, som ligger på kun 40 meters dyp.
  2000: Oktober. Statsbudsjettet er lagt fram og det slås fast at de økte kostnadene til bruprosjektet ikke vil bli dekket. Miljøkatastrofe roper naturvernere. Nesten samtidig truer ramsaskonvensjonen med å sette Norge på en svarteliste om Tautra ikke blir tatt vare på. Saken har nå satt Tautra i søkelyset over hele verden.
  2001: Miljødepartementet innrømmer at det ble gjort en grov feil i 1976 da moloen ble bygd. Det blir bevilget 40mill NOK, i tillegg til et mindre beløp fra Nord-Trøndelag fykeskommune, til en bru som skal gå over moloen. Dette betegnes som det mest kostbare miljøtiltaket i regi av statens Vegvesen gjennom historien.
  2003: Brua over til Tautra står ferdig, noe som får stor betydning for fuglelivet.
 
  Tautra har i dag ca 40 fastboende.

Har du noe å tilføye send en mail til hkhaug@galleritautra.no
Tautra Mariakloster
  - Fastboende nonner fra cistercienserordenen
- Offisiell åpning 2007
- Klosterkirken er åpen året rundt
Åpningstider: 0420-2000

 
Klosterruiner
  - Ferdigstilt i 1207
- Ligger ved klostergården
- Åpent døgnet rundt

 
Galleri Tautra
  - Kunstgalleri
- Atelier
- Konsertarena

 
Frosta utvikling
 
  - Turistkontor
- Beliggende i Frosta sentrum
- Pakketurer til Tautra
 
Man-fre
0800-1600

Tlf:
74808915
74808916

©2007. Hans Kristian Haug